Szakszerű üzembehelyezés

A háztartási páraelszívók légtechnikai bekötésénél, a lehetséges nyomvonal kialakításánál az alábbi szempontok figyelembevételét javasoljuk:

 • A légtechnikai rendszer teljes hossza rendelkezzen azzal az áteresztő képességgel (megfelelő keresztmetszettel) amelyet a páraelszívó gyári csatlakozó csonka meghatároz. Általában ez 120/125/150mm szokott lenni. Ezzel a mérettel megegyező átmérővel rendelkező csövek, vagy egyenértékű keresztmetszettel rendelkező légtechnikai négyszögcsatornák illetve hozzájuk illeszthető idomok felhasználását javasoljuk.

 • A nyomvonal kialakításánál a lehető legrövidebb, szűkítés-mentes útvonal kialakítása javasolt.

 • A flexibilis légtechnikai elemek felhasználását csak indokolt esetben javasoljuk a tervezett nyomvonal azon szakaszain, ahol speciális ívek kialakítása szükséges (ahol merevfalú légtechnikai idomokkal a lehetséges útvonal nem kivitelezhető), vagy egyéb speciális körülmények ezt indokolttá teszik.

 • A kivezetési pont megválasztásánál, energetikai szempontból érdemes elkerülni az oldalszéllel gyakrabban terhelt oldalfalakat, ill. az északi oldalt.

 • Egyes páraelszívók egységcsomagja tartalmazhatnak opcionálisan felhasználható elemeket (pl. szűkítő idomot, pillangószelepet). Ezek felhasználását csak szakmailag indokolt esetben javasoljuk, annak ismeretében, hogy ezzel a készülék hatékonysága csökkenhet illetve zajszintje emelkedhet. Amennyiben az adott telepítési körülmények olyanok, hogy a telepítést végző szakember állásfoglalása szerint ezek felhasználása mellett is megvalósítható a minimálisan szükséges hatékonyságú, problémamentes működtetés, úgy ezek az elemek felhasználhatóak a telepítés során.

 • A pillangószelep telepítésénél, annak mozgó alkatrészeinek szabad mozgását biztosítani, a telepítés befejezésével ellenőrizni szükséges.

 • Amennyiben a tervezett kivezetési útvonal az elszívási környezet hőmérsékletéhez viszonyítva alacsonyabb hőmérsékletű környezetben (pl. padlástér) is átvezetésre kerül, úgy a telepítés során gondoskodni szükséges az ebből adódóan kialakuló kondenzációs csapadék megfelelő elvezetéséről, vagy magának a kondenzáció kialakulásának megelőzéséről. A kondenzáció során a légtechnikai rendszerben lecsapódó nedvesség elektromos zárlatot okozhat, amely a páraelszívó idő előtti tönkremeneteléhez vezethet.

 • A telepítésnél szabványos méretekkel rendelkező légtechnikai csövek és idomok kerüljenek felhasználásra, azok egymáshoz való illesztése és rögzítése szakszerű legyen.

 • A flexibilis légtechnikai csövek minden esetben legyenek méretre vágva, és megfeszített állapotban kerüljenek rögzítésre annak végpontjain.

  A fentieken túlmenően a páraelszívás hatékonyságát befolyásolhatja:

 • a páraelszívó megfelelő kiválasztása (főzési szokásoktól, lehetséges nyomvonal hosszától, keresztmetszetétől, alapvető műszaki jellemzőitől függően).

 • a páraelszívó megfelelő elhelyezése a főzőfelület feletti részen (egyes típusoknál mellette, a használati útmutató szerint).

 • a légutánpótlás kialakításának milyensége (iránya, mennyisége, megfelelő elhelyezése, stb).

 • a páraelszívó rendeltetésszerű használata és megfelelő időközönkénti tisztítása (a szűrők tisztítása / cseréje, típustól függően).

 • az üzemeltetési környezet általános (konyhai tevékenységtől független) páratartalma és hőmérséklete.

  A fentiekben leírtaktól eltérő installáció és felhasználási mód esetén (fizikai törvényszerűségeknek köszönhetően) a páraelszívó hatékony működése nem garantálható. Ezen eltérések egyéb okokból adódó szükségessége esetén, még a termék felszerelése előtt kérje ki szakember véleményét.

  Egyes esetekben a telepítést egyéb törvényi, jogszabályi vagy helyi rendelkezésekben rögzített korlátozások is befolyásolhatják. Az erre vonatkozóan információk beszerzése, még a páraelszívó kiválasztása előtt történjen meg!

A páraelszívó szakszerű bekötéséhez érdemes használni a GONAL légtechnikai kiegészítőket.
www.gonal.hu