Szakszerű üzembehelyezés

A háztartási páraelszívók légtechnikai bekötésénél, a lehetséges nyomvonal kialakításánál az alábbi szempontok figyelembevételét javasoljuk:

A légtechnikai rendszer teljes hossza rendelkezzen azzal az áteresztő képességgel

(megfelelő keresztmetszettel) amelyet a páraelszívó gyári csatlakozó csonka meghatároz. Általában ez 120/125/150mm szokott lenni. Ezzel a mérettel megegyező átmérővel rendelkező csövek, vagy egyenértékű keresztmetszettel rendelkező légtechnikai négyszögcsatornák illetve hozzájuk illeszthető idomok felhasználását javasoljuk.

 

A nyomvonal kialakításánál a lehető legrövidebb, szűkítés-mentes útvonal kialakítása javasolt.

A flexibilis légtechnikai elemek felhasználását csak indokolt esetben javasoljuk a tervezett nyomvonal azon szakaszain, ahol speciális ívek kialakítása szükséges (ahol merevfalú légtechnikai idomokkal a lehetséges útvonal nem kivitelezhető), vagy egyéb speciális körülmények ezt indokolttá teszik.

A kivezetési pont megválasztásánál, energetikai szempontból érdemes elkerülni az oldalszéllel gyakrabban terhelt oldalfalakat, ill. az északi oldalt.

Egyes páraelszívók egységcsomagja tartalmazhatnak opcionálisan felhasználható elemeket (pl. szűkítő idomot, pillangószelepet). Ezek felhasználását csak szakmailag indokolt esetben javasoljuk, annak ismeretében, hogy ezzel a készülék hatékonysága csökkenhet illetve zajszintje emelkedhet. Amennyiben az adott telepítési körülmények olyanok, hogy a telepítést végző szakember állásfoglalása szerint ezek felhasználása mellett is megvalósítható a minimálisan szükséges hatékonyságú, problémamentes működtetés, úgy ezek az elemek felhasználhatóak a telepítés során.

A pillangószelep telepítésénél, annak mozgó alkatrészeinek szabad mozgását biztosítani, a telepítés befejezésével ellenőrizni szükséges.

Amennyiben a tervezett kivezetési útvonal az elszívási környezet hőmérsékletéhez viszonyítva alacsonyabb hőmérsékletű környezetben (pl. padlástér) is átvezetésre kerül, úgy a telepítés során gondoskodni szükséges az ebből adódóan kialakuló kondenzációs csapadék megfelelő elvezetéséről, vagy magának a kondenzáció kialakulásának megelőzéséről. A kondenzáció során a légtechnikai rendszerben lecsapódó nedvesség elektromos zárlatot okozhat, amely a páraelszívó idő előtti tönkremeneteléhez vezethet.

A telepítésnél szabványos méretekkel rendelkező légtechnikai csövek és idomok kerüljenek felhasználásra, azok egymáshoz való illesztése és rögzítése szakszerű legyen.

 

A flexibilis légtechnikai csövek minden esetben legyenek méretre vágva, és megfeszített állapotban kerüljenek rögzítésre annak végpontjain.

 

A fentieken túlmenően a páraelszívás hatékonyságát befolyásolhatja:

A páraelszívó megfelelő kiválasztása (főzési szokásoktól, lehetséges nyomvonal hosszától, keresztmetszetétől, alapvető műszaki jellemzőitől függően).

A páraelszívó megfelelő elhelyezése a főzőfelület feletti részen (egyes típusoknál mellette, a használati útmutató szerint).

A légutánpótlás kialakításának milyensége (iránya, mennyisége, megfelelő elhelyezése, stb).

A páraelszívó rendeltetésszerű használata és megfelelő időközönkénti tisztítása (a szűrők tisztítása / cseréje, típustól függően).

Az üzemeltetési környezet általános (konyhai tevékenységtől független) páratartalma és hőmérséklete.

A fentiekben leírtaktól eltérő installáció és felhasználási mód esetén (fizikai törvényszerűségeknek köszönhetően) a páraelszívó hatékony működése nem garantálható. Ezen eltérések egyéb okokból adódó szükségessége esetén, még a termék felszerelése előtt kérje ki szakember véleményét.

Egyes esetekben a telepítést egyéb törvényi, jogszabályi vagy helyi rendelkezésekben rögzített korlátozások is befolyásolhatják. Az erre vonatkozóan információk beszerzése, még a páraelszívó kiválasztása előtt történjen meg!


A páraelszívó szakszerű bekötéséhez érdemes használni a GONAL légtechnikai kiegészítőket.


www.gonal.hu