GINOP Plusz-3.2.1-21 „A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül”

 

A kedvezményezett neve: MULTIKOMPLEX Budapest Kft.

A szerződött támogatás összege: 8 507 552 Ft

A képzések elnevezése és célja:

1.     A képzés elnevezése: Kommunikáció és konfliktuskezelés

A képzés célja: A képzési program célja, hogy a képzésben résztvevők fejlesszék kommunikációs készségeiket, megismerjék a konfliktuskezelési technikákat, és a mediáció szerepét.

A képzés részletes bemutatása: A képzésben résztvevő megismeri a kommunikáció sajátosságait, technikáit, saját kommunikációs viselkedésmódját, és képessé válik annak fejlesztésére. A képzésben résztvevő képessé válik felismerni a konfliktushelyzeteket, és azokat hatékonyan kezelni, illetve képes lesz hatékonyan alkalmazni a mediációt.

A képzési program tartalma:

       Kommunikációs alapok

       Asszertivitás

       Hatékony kommunikáció

       Konfliktuskezelés

       Mediáció

 

2.     A képzés elnevezése: Munkavállalói hatékonyságfejlesztés

A képzés célja: A képzésben résztvevők képesek legyenek a vállalat folyamatelvű megközelítésére, a tevékenységek logikus kapcsolódásának kialakítására, az átadási pontok felelősségeinek tisztázására, ezzel az átadások kockázatainak mérséklésére.

A képzés részletes bemutatása: A résztvevők képesek lesznek megkülönböztetni a folyamatok különböző szintjeit és annak megfelelően eljárni. A folyamatok teljes lefutásának egészben történő vizsgálata – elemzése, értékelése teszi lehetővé a hatékony működést és átláthatóságot. A résztvevők megismerkednek a döntési mechanizmusokkal, képesek lesznek széles összefüggésekben gondolkodni, elsajátítsák a változás szükségességét felismerő szemléleteket, továbbá képesek lesznek átlátni és nyomon követni a rájuk bízott projektet az első lépéstől az utolsó simításokig, visszamérésig. A projektmenedzsmenti tudás alkalmazásával a minőségi és szakmai célok kevesebb időráfordítással és költséggel érhetők el. Komplexitást, nagyobb átláthatóságot tudunk elérni vele, jelentősen csökkenthetjük a felmerülő kockázatokat és fokozni tudjuk a motivációt is.

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

       A résztvevő képes a vállalat folyamatelvű megközelítésre, a tevékenységek logikus kapcsolódásának kialakítására.

       A résztvevő képes az átadási pontok felelősségeinek tisztázására, az átadások kockázatainak mérséklésére.

       A résztvevők képes megkülönböztetni a folyamatok különböző szintjeit és annak megfelelően eljárni.

       A képzésben résztvevő ismeri a projektekhez kapcsolódó alapokat, feladatokat.

       A képzésben résztvevő képes a projekttervezésre.

       A képzésben résztvevő ismeri és képes alkalmazni a projektmegvalósítás folyamatait.

       A képzésben résztvevő ismeri és képes alkalmazni a változás folyamatait.

Tartalma: Projektmenedzsment, Folyamatmenedzsment, Változásmenedzsment

 

3.     A képzés elnevezése: MS Excel képzés

A képzés célja: A képzési program célja az Excel magabiztos használatának elsajátítása.

A képzés részletes bemutatása: A képzési program célja az Excel magabiztos használatának elsajátítása.

A képzésen résztvevők az alábbiakat sajátítják el:

       képes táblázatokat létrehozni, menteni különböző fájlformátumokban

       képes cellába adatot bevinni és listákat létrehozni

       képes adatot kijelölni, rendezni, másolni, mozgatni, törölni, továbbá sorokat és oszlopokat szerkeszteni a munkalapokon; másolni, mozgatni, törölni és megfelelően átnevezni a munkalapokat

       képes táblázatkezelő funkciók segítségével matematikai és logikai függvényeket létrehozni

       megfelelő gyakorlattal rendelkezik a függvények létrehozásában és a függvényhibák felismerésében, illetve szám és szövegtartalom formázásban

       az információ minél pontosabb átadása érdekében képes kiválasztani, létrehozni, és megformázni a megfelelő grafikont

       képes a táblázat oldalszámait megfelelően beállítani, illetve ellenőrizni és javítani a tartalmat a nyomtatás előtt

 

4.     A képzés elnevezése: Online eszközök használata a mindennapokban

A képzés célja: A képzési program célja a mindennapok során hasznos online eszközök megismerése, használatuk elsajátítása.

A képzés részletes bemutatása

A képzésen résztvevők az alábbiakat sajátítják el:

·       képes a keresők hatékony használatára

·       képes Google táblázat létrehozására

·       képes közös/megosztott dokumentumokat kezelni

·       ismeri a fájltárolás, megosztáshoz kapcsolódó ismeretek, és képes azok alkalmazására

·       képes az online képszerkesztésre

·       ismeri az online média főbb szereplőit

·       ismeri a mesterséges intelligencia szerepét a mindennapokban, és képes használni

 

 

A képzések tervezett befejezési dátuma: 2024.12.31.

GINOP Plusz-3.2.1-21

„A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül."

 

A kedvezményezett neve: Multikomplex Budapest Kft.

 

A képzések elnevezése és célja;

  • Személyi kompetenciafejlesztés: célja, hogy a résztvevők többek között fejlesszék személyiségük működését, kommunikációjukat, etikus magatartásukat. 

  • Informatikai kompetenciafejlesztés: célja, hogy a résztvevők fejlesszék az informatikai kompetenciáikat. 

A szerződött támogatás összege: 6 855 000 Ft

 

A képzések részletes bemutatása:

  • Személyi kompetenciafejlesztés: a képzés során a résztvevők megismerkednek a személyiség működésével, a kommunikáció sajátosságaival, kommunikációs technikákkal, megoldási stratégiákkal, valamint betekintést nyernek a hallgatási készségek, kérdezéstechnika, konfliktusok értelmezése, etikus magatartás, önismeret, verbális és nonverbális kommunikáció, moderáció, fejlesztési terv alapjaiba. 

  • Informatikai kompetenciafejlesztés: a képzésben a résztvevők ismereteket szereznek a böngészők használatáról (információ keresés az interneten), a biztonságos böngészésről, az elektronikus levelezésről – NETIKETT, valamint a közösségi média biztonságos használatáról.

A képzések tervezett befejezési dátuma: 2022.12.19.